VII. MEĐUNARODNI JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR “MISS FOLKLORA SRPSKE DIJASPORE EVROPSKE UNIJE” LJUBLJANA 2017

U Ljubljani, dana: 17.03. 2017
Početak prijave: 17. marta 2017
Kraj prijave: 17. maj 2017

Takmičarke koje budu uvrštene za prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto, koje sleduju medalje (zlatna, srebrna ili bronzana SSDS) uz pobedničku lentu. Takmičarkama će pripadajuće biti uručeno u okviru velike međunarodne tradicionalne godišnje prezentacije “ 8. Veseli dani srpske dijaspore Slovenije”, koji traju u Ljubljani od 25. avgusta do 27. avgusta 2017.
Obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org. Za dodatne infiormacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, ‘ 059/931-023, gsm. 041/369-457 ili putem elektronskih adresa: [email protected] ili [email protected].
Za takmičenje na ovom natječaju mogu se natjecati folkloristkinje, koje su uključene u jedno od registrovanih kulturno umetničkih društava EU i Balkana u starosti od 15 do 35 godina.
Potrebno je da pravovremeno pošalju svoje overene prijave sa tri fotografije (jedna u celini, druga do pasa) po sopstvenom izboru u jednoj od srpskih narodnih nošnji i treća po sopstvenom izboru odeće i to za vreme objave. Prijave trebaju biti u slovenskom ili srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – prijava za “MISS SRPSKOG FOLKLORA DIJASPORE EU” 26. avgusta 2017 u Ljubljani. Nepotpune prijave organizatori će izdvojiti iz rešavanja.

Izabrane kandidatkinje biće smeštene u Hotelu Bit Center Ljubljana. Putne troškove (autobusa ili voza) i hotelske troškove snosiće organizator.
Takmičarsko natjecanje biće vrednovano u skladu sa stručnom komisijom i kriterijumima organizatora.
Nagrade (lente, povelje i medalje) svečano će biti uručene u velikoj dvorani Društvenog centra Ljubljana – Bežigrad, Linhartova cesta broj 13 ili gde to organizator odredi u Ljubljani (u nedelju) 27. avgusta 2017.
ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
SAVEZ SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE
1109 Ljubljana pp 2595, Linhartova cesta 13.
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
‘ 059/931-023 Fax.: (0) 1 5055-877, gsm. 041/369-457

VII. Godišnji međunarodni javni natječaj za izbor “Miss folklora srpske dijaspore evropske unije” u Ljubljani 27. avgust 2017.

PRIJAVA ZA JAVNI NATJEČAJ

Naziv kulturno umetničkog društva:
Grad:
Adresa:
Kontakt osoba: mobilni:_______________________

fiks. tel:_________________faks:_________________e–mail adresa:___________________

Ime i prezime kandidatkinje:
Visina i težina kandidatkinje:

Mesto, datum i godina rođenja, državljanstvo uz adresu boravka i broj ličnog dokumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kraći opis zanimanja uz biografiju:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Izjava: Potvrđujem da se slažem sa svim uslovima organizatora (stručne komisije i njihovog pravilnika). Slažem se takođe, da se moje sve tri fotografije objave u različitim medijima, kao i medijima organizatora. Napomena, fotografije se ne vraćaju. Za kandidatke koje su mlađe od 15 godina potreban je dodatni potpis ispod jednog od roditelja.

U _________________

__________2017. godine

Kandidatkinja i potpis: m.p Odgovorno lice KUD

___________________