PRAVNICI SAVEZA SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE SAVETUJU

Kako doći do svojih prava?

Imajući u vidu činjenično stanje u Sloveniji, da je u ovoj gospodarskoj krizi diskriminacija (korupcija, bezakonje itd.) posebno do Srba u Sloveniji veoma napredovala smatramo, da je ovo važna informacija.

Nadzorstvene pritožbe

Aktivnosti pravosodne uprave

 

 

NADZORSTVENA PRITOŽBA

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO; Uradni list RS, št. 49/2006, 117/2006-ZDoh-2, 58/2009).

O POJMU:

Kadar stranka (stranka v sodnem postopku, udeleženec po zakonu, ki ureja nepravdni postopek in oškodovanec v kazenskem postopku) meni, da sodišče po nepotrebnem odlaša z odločanjem, lahko pri sodišču, ki obravnava zadevo, vloži pisno nadzorstveno pritožbo o kateri odloča predsednik sodišča.

Če je nadzorstvena pritožba vložena pri Ministrstvu za pravosodje, jo minister za pravosodje odstopi predsedniku pristojnega sodišča z zahtevo, da jo obravnava v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi. Predsednik sodišča nato stranko, ki je vložila nadzorstveno pritožbo pri ministrstvu, obvesti o ugotovitvah in ukrepih v postopku.

POGOSTA VPRAŠANJA O NADZORSTVENI PRITOŽBI:

1. Razlog za vložitev nadzorstvene pritožbe:

Kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.

2. Kdo lahko vloži nadzorstveno pritožbo?

Oseba, ki je stranka v sodnem postopku, udeleženec po zakonu, ki ureja nepravdni postopek ali oškodovanec v kazenskem postopku, oziroma pooblaščenec.

3. Kam se lahko nadzorstvena pritožba naslovi?

– na predsednika sodišča, pri katerem se zadeva obravnava
– na Ministrstvo za pravosodje

4. Kateri je edini namen, ki ga je mogoče uresničiti z vložitvijo nadzorstvene pritožbe?

Z vložitvijo nadzorstvene pritožbe stranka ali njen pooblaščenec lahko doseže pospešitev sodnega postopka, ki traja nerazumno dolgo.

5. Česa v okviru nadzorstvene pritožbe ne more storiti ne predsednik sodišča, pri katerem se zadeva obravnava, ne Ministrstvo za pravosodje?

Vplivati na vsebinske odločitve sodnika oziroma sodišča ali doseči spremembo, razveljavitev ali odpravo sodne odločbe.

6. Kaj lahko stori predsednik sodišča, pri katerem se zadeva obravnava?

– od sodnika, ki mu je zadeva dodeljena v reševanje, zahteva poročilo o razlogih za trajanje postopka v zadevi;
– vpogleda v spis;
– odredi prednostno reševanje zadeve in določi rok za določenih postopkovnih dejanj;
– zaradi preobremenjenosti sodnika odredi predodelitev zadeve.

7. Kaj lahko stori Ministrstvo, pristojno za pravosodje?

– odstopi nadzorstveno pritožbo predsedniku sodišča in zahteva posredovanje poročila o razlogih za trajanje postopka v zadevi ter ukrepanje v skladu s pristojnostmi, ki jih ima predsednik sodišča v zvezi z nadzorstvenimi pritožbami (glej prejšnjo točko).

8. Kako se vloži nadzorstvena pritožba?

Nadzorstvena pritožba se lahko vloži z izpolnitvijo priporočenega obrazca “Obr. NP 1”.

PRIPOROČEN OBRAZEC ZA NADZORSTVENO PRITOŽBO:

Prenesi obrazec (pdf; 110 KB)

URADNE URE MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE ZA VLAGANJE NADZORSTVENIH PRITOŽB:

PON   09:00 – 12:00
TOR   ni uradnih ur
SRE   09:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00
ČET   ni uradnih ur
PET   09:00 – 12:00

DODATNE INFORMACIJE:

Tel: (01) 369 54 40
E-pošta: gp.mp(at)gov.si