POZIV DECI, OMLADINI I STARIJIM!

ŽELITE SE VESELITI, PUTOVATI I IGRATI?

Savez srpske dijaspore Slovenije poziva sve one koji se žele družiti, veseliti i putovati da se prijave za jedan sektor ili više njih od dole navedenih.

01. Sektor folklorista   (slavni)   »STEVAN SINĐELIĆ«               
02. Recitatorski sektor                                                          
03. Izvorni pevački sektor                                                    
04. Dramski sektor                                                               
05. Sektor muzičara                                                                 
06. Sektor besplatne pravne pomoći                                                               
07. Sektor književnika                                                          
08. Sektor za medije                                                             
09. Sektor za izv. društveno korisnog rada

Poštovani, svoje prijavnice zainteresovani mogu popuniti na sedištu Saveza srpske dijaspore Slovenije u Društvenom domu Ljubljana – Bežigrad, Linhartova cesta 13, upravo  tu će se i izvoditi obučavanja. Prijavnice se mogu dobiti i kot receptora navedenog objekta. Ujedno Vas obaveštavamo, da je sa radom u ovim prostorima počela i srpska biblioteka »VUK KARADŽIĆ« Ljubljana. Smatramo, da je velika stvar usmeriti decu da uče i čuvaju naše srpske tradicije i običaje, a uz to da nisu prepušteni ulici. Iz ovih raspisanih sektora delatnosti, biće za kandidate posebno zanimljivo učenje srpskih igara i pesama, a uz to i škola svirke sa harmonikom. Već iduće godine, folklor slavnog Sinđelića treba nastupati na Balkanu i pojedinim evropskim državama. Već tradicionalno organizujemo i velike međunarodne kulturne prezentacije Vidovdansko-Petrovdanske sabore u Srpskoj, a u Sloveniji Vesele dane srpske dijaspore Slovenije i takmičenja folklornih i pevačkih grupa Balkana. Sve potrebne informacije možete dobiti na sedežu Ljubljana 1001, p.p. 2595. Linhartova c. 13., kao i putem telefona (0) 059/931-023, gsm.: 031/883-675 in 041/369-457 Fax.: (0) 1 5055-877  E-pošta: [email protected] ili [email protected]
Elektronski medij »SRPSKA DIJASPORA«
www.srpska-dijaspora.org

 

DOKAŽIMO ZAJEDNO, DA SRPSKA KULTURA U SLOVENIJI NIJE PREPUŠTENA ZABORAVU!