Međunarodni konkurs za književno priznanje i nagradu ”SUZE KOZARE” GRADIŠKA 2018

NARODNA BIBLIOTEKA GRADIŠKA

Mitropolit  G.Nikolajevič 22, Gradiška, R.Srpska

UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI- biblioteka ”VUK KARADŽIĆ” Ljubljana

Celovška cesta 134, Ljubljana

U Gradišci, dana 20.maja 2018

Početak : 20. maj 2018
Kraj konkursa : 30. jun 2018

Književno priznanje i nagradu ”SUZE KOZARE” GRADIŠKA 2018 za najbolju pjesmu dodjelićemo u  Gradišci na književnoj kulturnoj manifestaciji ”SUZE KOZARE” GRADIŠKA 2018 (tačan datum biće naknadno objavljen na elektronskoj adresi Narodne biblioteke i USKS).
Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo,drugo ili treće takmičarsko mjesto biće obavješteni u roku od 15 dana po završetku konkursa pismenim putem,obavještenjem na sajtu Narodne biblioteke Gradiška i putem obavještenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora.

Za priznanje i nagradu ”SUZE KOZARE” GRADIŠKA 2018, biće izabrane tri najbolje takmičarske pjesme koje odredi takmičarski žiri. Konkursne pjesme će biti vrednovane u skladu sa kriterijima organizatora a rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu: www.biblioteka-gradiska.com  ; www.srpska-dijaspora.org ; www.srpski-knjizevnici.org

POTPUNI  KONKURSNI  MATERIJAL

Teme pjesama: Stradanje Srba kozarskih opština ili stradanja Srba u drugim krajevima Srbije i Republike Srpske. Autori stariji od 18. godina.

 • Ukoliko je prijavljena pesma već bila objavljivana, nagrada i priznanje se poništavaju.
 • Poslati fotografiju,kraću biografiju,adresu autora,broj telefona, mejl adresu i popunjenu izjavu (Prilog 1).
 • Učesnici šalju tri još ne objavljene pjesme u tri primjerka.
 • Radove potpisati šifrom, a u istoj koverti poslati rješenje iste.
 • Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) za čije autorstvo odgovaraju kandidati.
 • Pisati u fontu Times New Roman 12.
 • Radovi ne smiju da vređaju vjerski, nacionalni i polni identitet.
 • Radove procjenjuje tročlani stručni žiri formiran u sklopu organizatora.
 • Pristigli radovi se ne vraćaju.

Nagrada se sastoji od plaketa,priznanja,medalja,znački,diploma,zahvalnica i povelja USKS:

 • Za postignuto prvo takmičarsko mjesto: zlatna plaketa ili medalja, zahvalnica i povelja USKS uz moguću takmičarsku lentu (peškir).
 • Za postignuto drugo takmičarsko mjesto: srebrna plaketa ili medalja, povelja USKS uz moguću takmičarsku lentu (peškir)
 • Za postignuto treće takmičarsko mjesto: bronzana plaketa ili medalja, povelja USKS uz moguću takmičarsku lentu (peškir).

Žiri može dodatno nagraditi,uz pristanak organizatora i tri autora,čije su pjesme izdvojene, zlatnom značkom,diplomom i zahvalnicom USKS.

NAPOMENA-za ovaj konkurs žiri će primjeniti Pravilnik o nagradama i takmičenjima USKS.

Putne troškove (autobusom i željeznicom) hotelske rezervacije i prenoćište u jednom od motela u Gradišci ili njezinoj periferiji, te prehranu za vrijeme dodjele takmičarskih priznanja i nagrade za uspješne učesnike snosiće Udruženje srpskih književnika u Sloveniji.

Radove slati na adresu:

Narodna biblioteka Gradiška

Mitropolit Georgije Nikolajevič 22

78.400  Gradiška, R.Srpska , BiH

sa naznakom : Ne otvaraj – konkurs književnog priznanja i nagrade ”SUZE KOZARE” GRADIŠKA 2018.

Za dodatne informacije

Kontakt osoba: Danijela Brajić 051/826-321 ; 066/212-519 el.pošta:[email protected]

IZJAVA ZA GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS ZA KNJIŽEVNO PRIZNANJE I NAGRADU ”SUZE KOZARE”  GRADIŠKA 2018

Ime i prezime učesnika/ce: ___________________________________

Datum i mjesto rođenja : _______________________________________

Jedinstven matični broj : ______________________________________

Adresa boravka : ______________________________________________

Adresa e-pošte : ______________________________________________

Broj telefona : _______________________________________________

Zanimanje,stepen obrazovanja : _________________________________

Napomena!!!!

Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

Dozvoljavam objavu svojih autorskih pjesama u medijima <<Srpska dijaspora>> revije <<Otadžbina>> bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.

Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primjedbi na objavljeni konkurs i slažem se sa svim tekstualno navedenim, kao i pravilnikom organizatora i samim izbornim kriterijima.Na osnovu navedenog  učestvujem na navedenom konkursu.Prilikom  moguće uspješnosti lično ću doći,preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada, a ako ne dođem smatrajte, da nagradu i priznanje ne želim primiti.

U   _________________________

Datum: _____________________

Izjavu ovjeravam svojeručnim potpisom: _____________________

Међународни конкурс за књижевно признање и награду ”СУЗЕ КОЗАРЕ” ГРАДИШКА 2018

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ГРАДИШКА

Митрополит  Г.Николајевич 22, Градишка, Р.Српска

УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ- библиотека ”ВУК КАРАЏИЋ” Љубљана

Целовшка цеста 134, Љубљана

У Градишци, дана 20.маја 2018

Почетак : 20. мај 2018
Крај конкурса : 30. јун 2018

Књижевно признање и награду ”СУЗЕ КОЗАРЕ” ГРАДИШКА 2018 за најбољу пјесму додјелићемо у  Градишци на књижевној културној манифестацији ”СУЗЕ КОЗАРЕ” ГРАДИШКА 2018 (тачан датум биће накнадно објављен на електронској адреси Народне библиотеке и УСКС).
Најбољи такмичари који буду уврштени у прво,друго или треће такмичарско мјесто биће обавјештени у року од 15 дана по завршетку конкурса писменим путем,обавјештењем на сајту Народне библиотеке Градишка и путем обавјештења у електронском медију Srpska dijaspora.

За признање и награду ”СУЗЕ КОЗАРЕ” ГРАДИШКА 2018, биће изабране три најбоље такмичарске пјесме које одреди такмичарски жири.Конкурсне пјесме ће бити вредноване у складу са критеријима организатора а резултати конкурса биће објављени на сајту: www.biblioteka-gradiska.com  ; www.srpska-dijaspora.org ; www.srpski-knjizevnici.org

ПОТПУНИ  КОНКУРСНИ  МАТЕРИЈАЛ

 • Теме пјесама: Страдање Срба козарских општина или страдања Срба у другим крајевима Србије и Републике Српске.
 • Аутори старији од 18. година.
 • Уколико је пријављена песма већ била објављивана, награда и признањe се поништавају.
 • Послати фотографију, краћу биографију,адресу аутора,број телефона, мејл адресу и попуњену изјаву (Прилог 1).
 • Учесници шаљу три још не објављене пјесме у три примјерка.
 • Радове потписати шифром, а у истој коверти послати рјешење исте.
 • Радови требају бити на српском језику(ћирилица или латиница) за чије ауторство одговарају кандидати.
 • Писати у фонту Times New Roman 12.
 • Радови не смију да вређају вјерски, национални и полни идентитет.
 • Радове процјењује трочлани стручни жири формиран у склопу организатора.
 • Пристигли радови се не враћају.

Награда се састоји од плакета,признања,медаља,значки,диплома,захвалница и повеља УСКС:

 • За постигнуто прво такмичарско мјесто: златна плакета или медаља,захвалница и повеља УСКС уз могућу такмичарску ленту (пешкир).
 • За постигнуто друго такмичарско мјесто: сребрна плакета или медаља,повеља УСКС уз могућу такмичарску ленту (пешкир)
 • За постигнуто треће такмичарско мјесто: бронзана плакета или медаља,повеља УСКС уз могућу такмичарску ленту (пешкир).

Жири може додатно наградити,уз пристанак организатора и три аутора,чије су пјесме издвојене, златном значком, дипломом и захвалницом УСКС.

НАПОМЕНА – за овај конкурс жири ће примјенити Правилник о наградама и такмичењима УСКС.Путне трошкове (аутобусом и жељезницом) хотелске резервације и преноћиште у једном од мотела у Градишци или њезиној периферији, те прехрану за вријеме додјеле такмичарских признања и награда за успјешне учеснике сносиће Удружење српских књижевника у Словенији.

Радове слати на адресу:

Народна библиотека Градишка

Митрополит Георгије Николајевич 22

78.400  Градишка, Р.Српска , БиХ

Са назнаком : Не отварај – конкурс књижевног признања и награде ”СУЗЕ КОЗАРЕ” ГРАДИШКА 2018.

За додатне информације

Контакт особа: Данијела Брајић 051/826-321 ; 066/212-519 ел.пошта:[email protected]

ИЗЈАВА ЗА ГОДИШЊИ МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС ЗА КЊИЖЕВНО ПРИЗНАЊЕ И НАГРАДУ ”СУЗЕ КОЗАРЕ”  ГРАДИШКА 2018

Име и презиме учесника/це: ___________________________________

Датум и мјесто рођења : _______________________________________

Јединствен матични број : ______________________________________

Адреса боравка : ______________________________________________

Адреса е-поште : ______________________________________________

Број телефона : _______________________________________________

Занимање,степен образовања : _________________________________

Напомена!!!!

Ваши лични подаци биће као такви заштићени и употребљени искључиво за потребе конкурса.

Дозвољавам објаву својих ауторских пјесама у медијима <<Српска дијаспора>> ревије <<Отаџбина>> без било каквих надокнада у случају, да ме жири конкурса кроз расписане критерије изабере или не.

Као учесник изјављујем, да немам никаквих примједби на објављени конкурс и слажем се са свим текстуално наведеним, као и правилником организатора и самим изборним критеријима.На основу наведеног  учествујем на наведеном конкурсу.Приликом  могуће успјешности лично ћу доћи, преузети своје признање или слично што ме припада, а ако не дођем сматрајте, да награду и признање не желим примити.

У   _________________________

Датум: _____________________

Изјаву овјеравам својеручним потписом: _____________________