K О Н К У Р С за избор најбоље пјесме посвећене љепотама вода

СРПСКИ КЊИЖЕВНИ КЛУБ ”ВИХОР”ДЕРВЕНТА, Поводом Међународних илинданских пјесничких сусрета расписује наградни К О Н К У Р С за избор најбоље пјесме посвећене љепотама вода УСЛОВИ КОНКУРСА: Право да се пријаве на Конкурс имају сви пјесници из Републике Српске, БиХ и иностранства, достављањем једног личног стваралачког рада у виду једне необјављене пјесме за једну од три категорије: 1. Пјесма посвећена љепотама вода, 2. Пјесма на тему „Укрински цвијет“, или 3. Шаљива пјесма о водама и активностима на ријеци. Радови морају бити потписани шифром, а у истој коверти неопходно је уз рад у мањој затвореној коверти доставити и рјешење шифре, адресу аутора, кратку биографију, број контакт телефона и мејл адресу. Сваки рад искључиво потписан шифром, без рјешења шифре!, мора, у року трајања Конкурса, бити достављен и путем е-маил адресе Клуба [email protected]. Радови треба да буду писани на српском језику (ћирилица или латиница), у фонту Times New Roman 12, и да садрже највише 28 стихова, у супротном исти неће бити узети у обзир код оцјене жирија. За ауторство рада одговара кандидат/аутор. Пристигли радови се не враћају, а аутори се слањем рада одричи права на новчану надокнаду. Радове ће процијенити трочлани стручни жири, формиран од стране организатора, у складу са Правилником о наградама и такмичењима СрКК ”Вихор” Дервента. Биће проглашен и дипломом и пригодним даром награђен по један рад из сваке категорије, а у складу са Правилником жири може одлучити да се одређеном броју пјесама додијели похвала. Чланови СрКК ”Вихор” који живе у Дервенти немају право на проглашење и награду у категорији ”Пјесма посвећена љепотама вода”. Аутор чију пјесму жири прогласи најбољом у било којој категорији дужан је лично приступити уручењу награде на дан додјеле доласком у Дервенту, а у случају било какве спријечености доласка награда ће бити уручена првој следећој пјесми са ранг листе жирија као пјесми која је освојила прво мјесто у тој категорији. Достављањем пјесме на Конкурс кандидат/аутор исказује да прихвата све услове овог Конкурса, изборне критеријуме и Правилник организатора, без било каквих примједби и захтјева. Награђене пјесме ће бити објављене у зборнику, као и радови које жири одабере за похвалу и објаву. Сви радови у зборнику биће објављени на ћириличном писму. Зборник ће без новчане или друге накнаде бити уручен свим ученицима на дан одржавања манифестације и исти никоме неће бити достављан путем поште. Сусрети ће по традицији сваке године бити одржани у Дервенти, у дане прва субота и недјеља у мјесецу августу, по Илиндану. О резултатима конкурса, мјесту одржавања манифестације и сатници учесници Конкурса биће обавијештени и путем Конкурса који ће сваке године бити објављен у средствима јавног информисања и путем контакта наведеног у пријави аутора на конкурс. Рок за слање пјесма неће се продуживати. Радове слати од дана објаве Конкурса до најкасније 15. јула сваке године, на адресу: Српски књижевни клуб ”Вихор” Дервента н/р предсједника Ненада Симић ул. Краља Петра 1 бб, 74400 Дервента, РС-БиХ /са назнаком: за конкурс – „Вихор“, са обавезним означењем категорије за коју се пјесма доставља/ Предсједништво СрКК ”Вихор” Дервента

Ћаскање је завршено

Унесите поруку…

Zveza srbske diaspore Slovenije deluje od 2008 in predstavlja krovno organizacijo srbske etične skupnosti. Člani so društva in posamezniki. Predstavlja srbsko diasporo skozi kulturno ustvarjalnih del mlajših in srednjih populacij. Pomembno obeležje sožitja, izmenjave mnenj, druženja ob predstavitvah celo podobnih tradicij kulture. Projektne pogovore izvajajo in ocenjujejo strokovnjaki. Velike letne kulturno umetniške predstavitve sodijo tudi knjižnična, medijske, humanitarne dejavnosti in izvajanje družbeno koristnega dela.

Zveza Srbske diaspore Slovenije združuje posamezna srbska društv, ki so registrirana v Sloveniji ob temu izvaja humanitarne in  bolj pomembne ter zahtevnejše večje letne kulturno umetniške dejavnosti.

Dejansko je edina ob ZSKS, ki brezplačno zbirajo slovenske knjige in jih brezplačno dostavljamo za Slovence v tujini, kakor bi ohranili svoj materni jezik. Med drugimi dejavnostmi, zveza ima v svoji sestavi edino registrirano srbsko knjižnici „Vuk Karadžić“ Ljubljana, ki ima okrog 20.000 knjig.  Posamezne knjige so neprecenljiva vrednost, predvsem za Srbe v Sloveniji, kot tudi za celotno slovensko populacijo. Tako so v knjižnico lahko prihajali in drugi, ki so hoteli, bodisi brati knjige v knjižnici ali jih sposojati za branje doma.

 Med drugimi: smo prepoznavni zaradi izvirne zasnove in ustvarjalnosti v slovenskem kulturnem prostoru in  mednarodni javnosti;

 • posamezni in pomembni avtorji oz. soavtorji projekta so prepoznavni tako v slovenskem kulturnem prostoru kot mednarodnemu;
 • predvidena dostopnost in zanimivost (brez vstopnine) obiskovalcev je primerni  pokazatelj iz prejšnjih let (več kot 7000);
 • pravočasna obveščenost o projektu bodo prenašali različni mediji doma in v tujini;
 • letnim realizacijami projekata, ob mednarodni udeležbi  smatramo, da bo dala pomemben dosežek razvoju slovenske uprizoritvene umetnosti ter, da so projekti  med drugim in nacionalnega pomena zlasti tisti, ki jih organiziramo in izvajamo v tujini;
 • uresničujemo  cilje, ki presegajo lokalne in so zelo pomembni za državne interese (v preteklih desetih letih smo sodelovali z desetimi projekti  na državni ali regionalni ravni in šest krat na mednarodni). Štiri krat smo celo nastopali kot organizatorji in soizvajalci mednarodnih kulturno – umetniških predstavitvi;
 • strokovnost in zainteresiranost predlagatelja za pripravo ter  realizacijo projektov je razvidna iz finančne soudeleženosti z lastnimi in pridobljenimi sredstvi
 • glede obsega in vsebine;
 • koncept projektov nima komercialnega pomena oz. namena;
 • v projektih bo nastopalo  večje število različnih kulturnih skupin oziroma društev iz Slovenije in tujine;
 • projekti omogočajo trajnejše delovanje na področju ljubiteljske kulture;
 • nastop in srečanje mlajših od 7 do 27 let. pesniških skupin;
 • nastop srečanje in druženje srbskih književnih in folklornih skupin iz tujine;
 • strokovna opredelitev in ocenitev posameznih kulturno-umetniških nastopov,
 • ohranjanje narodne identitete pripadnikov naše narodne skupnosti v Sloveniji, narodnih običajev skozi glasbo, igro in poezijo;
 • popestritev in dopolnitev kulturne ponudbe v Ljubljanskem kraju ( prireditve) ter celotni Sloveniji;
 • književni prikaz mlajših avtorjev skozi novejšo poezijo;
 • prikaz različnih pesniških, pevskih, glasbenih in folklornih nastopov iz tujine (do 27  let);
 • sodelovanje s Srbi v državah evropske unije kot tudi drugje pri skupni ohranitvi srbskih tradicij in navad;
 • ohranjanje srbskega  jezika in pisma skozi poezijo in petje;
 • prikaz različnih pesniških, glasbenih, folklornih in komedijskih nastopov življenja in smeha.

Zveza Srbske diaspore Slovenije združuje posamezna srbska društv, ki so registrirana v Sloveniji ob temu izvaja humanitarne in  bolj pomembne ter zahtevnejše večje letne kulturno umetniške dejavnosti.

Dejansko je edina ob ZSKS, ki brezplačno zbirajo slovenske knjige in jih brezplačno dostavljamo za Slovence v tujini, kakor bi ohranili svoj materni jezik. Med drugimi dejavnostmi, zveza ima v svoji sestavi edino registrirano srbsko knjižnici „Vuk Karadžić“ Ljubljana, ki ima okrog 20.000 knjig.  Posamezne knjige so neprecenljiva vrednost, predvsem za Srbe v Sloveniji, kot tudi za celotno slovensko populacijo. Tako so v knjižnico lahko prihajali in drugi, ki so hoteli, bodisi brati knjige v knjižnici ali jih sposojati za branje doma.

Uporabniško ime: [email protected]
Vaše geslo: zmwbh5rs

[email protected]

diaspora237

Uporabniško ime: [email protected]
Vaše geslo: stevan835

Uporabniško ime: [email protected]
Vaše geslo: mh6xbtnc

Uporabniško ime: [email protected]

Vaše geslo: 9qcptm7r srpskanacija

Uporabniško ime: [email protected]
Vaše geslo: zmwbh5rs

Uporabniško ime: [email protected]

Vaše geslo: zmwbh5rs kosovka

Uporabniško ime: [email protected]
Vaše geslo: z06dwcjg

optimalan krvni pritisak < 120 in < 80
normalan krvni pritisak 120/80 do 129/84
visoko normalan krvni pritisak 130/85 do 139 /89
hipertenzija 1. stepena 140/90 do 159/99
hipertenzija 2. stepena 160/100 do 179/109
hipertenzija 3. stepena več kot 180/110