Članovi saveza

ČLANOVI SAVEZA SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE

 1. UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA SLOVENIJE, Ljubljana.
 2. SRPSKO KULTURNO HUMANITARNO DRUŠTVO »DESANKA MAKSIMOVIĆ«, Celje.
 3. SRPSKO UDRUŽENJE SLOVENIJE: “STEVAN SINĐELIĆ”. Ljubljana.
 4. DRUŠTVO ZA PROMOCIJU KULTURE I NAUKE »SERBIKA« Ljubljana.
 5. SRPSKO UDRUŽENJE SLOVENIJE: “OBILIĆ”. Ljubljana.
 6. SRPSKO UDRUŽENJE SLOVENIJE: “CRNI ĐORĐE ”. Domžale.
 7. SRPSKO DRUŠTVO: »MLADI SVET«, Kranj.
 8. UDRUŽENJE SRPSKIH PRAVNIKA, Ljubljana
 9. SRPSKO SPORTSKO UDRUŽENJE SLOVENIJE »RED STAR«, Ljubljana.
 10. SPORTSKI KLUB »SRPSKA DIJASPORA«,Celje.
 11. DRUŠTVO SRPSKA KULTURNA ZAJEDNICA, Ljubljana..
 12. KD S”SRETENJE” Slovenske Konjice
 13. Srbsko združenje Slovenije “Kosovka devojka” Ljubljana