Традиционални међународни годишњи конкурс за песничко признање и награду “ЗЛАТНО ПЕРО” 2015

У Љубљани, дана: 09. maja 2015
Почетак: 09. maja 2015
Крај конкурса: 27. juna 2015

Признање и награду “ЗЛАТНО ПЕРО” 2015 за најбољу песму доделићемо у Љубљани 29. августа 2015. године на 7. традиционалној презентацији српске културе “ВЕСЕЛИ ДАНИ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ” у Љубљани, а конкурс је отворен од 09. maja 2015 до 27. juna 2015.
Најбољи такмичари који буду уврштени у прво, друго или треће такмичарско место биће обавештени у року од 15 дана по завршетку конкурса писменим путем и путем обавештења у електронском медију Српска дијаспора www.srpska-dijaspora.org и www.srpski-knjizevnici.org. За додатне инфиормације можете се обратити на горе наведену адресу, гсм. 041/369-457 или путем електронских адреса: [email protected] и [email protected] или додатно [email protected].
С обзиром да се ове године навршава sedmo традиционално презентовање српске културе, награда ће тим поводом бити уручена у оквиру међународне традиционалне годишње презентације “Весели дани српске дијаспоре Словеније”, који трају у Љубљани од 28 до 30. августа 2015.
Том пригодом биће уприличено посебно песничко вече уз добитнике тог вредног признања и слично.
За признање и награду могу конкурисати сва лица сатара 18 или више година који пошаљу своју фотографију, попуњену изјаву и краћу биографију уз три још необљављене песме. Песме требају бити у српском језику (ћирилица или латиница) у три примерка шифроване за три члански стручни Жири формиран у склопу УСКС, на горе наведену адресу организатора, са назнаком: Не отварај – конкурс песничког признања и награде “ЗЛАТНО ПЕРО” 2015. Непотпуне конкурсне предлоге жири ће издвојити из решавања.

За признање и награду “ЗЛАТНО ПЕРО” 2015, биће изабране три најбоље такмичарске песме које одреди такмичарски Жири. Песме могу бити различите изборне тематике али не и оне које вређају било које национално, верско, лично или политичко достојанство и расни идентитет, било појединца или народа.
Дакле, избор три најбоље песме улазе у конкуренцију.
Како би Жири лакше остварио увид у авторство песничких интелектуалних радова, аутори су позвани да пошаљу три пута по три примерка својих песама, једну фотографију уз краћу биографију најкасније до 26. jula 2015 на горе наведену адресу организатора (могуће је све заједно послати у једном писму).
Конкурсне песме ће бити вредноване у складу са критеријумима организатора.
Резултати Конкурса биће објављени на сајту www.srpski-knjizevnici.org и www.srpska-dijaspora.org Право учешћа имају: различита удружења и организације/правна лица, као и појединци са територија (држава) где живе Срби. У обзир ће бити узимане пријаве на српском језику достављене правовремено, искључиво поштом на захтевану адресу. Конкурс је отворен до 27. juna 2015. године, а његови конкурсни материјали се не враћају.
Za priznanje i nagradu “ZLATNO PERO” 2015, biće izabrane tri najbolje takmičarske pesme koje odredi takmičarski Žiri. Pesme mogu biti različite izborne tematike ali ne i one koje vređaju bilo koje nacionalno, versko, lično ili političko dostojanstvo i rasni identitet, bilo pojedinca ili naroda.
Dakle, izbor tri najbolje pesme ulaze u konkurenciju.
Konkursne pesme će biti vrednovane u skladu sa sledećim kriterijumima:
– kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenih pesama;
– podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;
– promovisanje pesničke kulture i umetnosti; – podsticanje stvaralaštva za mlade u kulturi;
– omogućavanje uslova za preventivno delovanje u svrhu boljeg zdravlja živih populacija i njihovog okruženja; – da tekst primenjuje nove tehnologije;
– da služe obeležavanja značajnijih srpskih istorijskih događaja;
– da služe pesničkoj dugoročnosti;
Hotelske rezervacije i prenoćište u hotelu Bit Center Ljubljana, za vreme dodele takmičarskih priznanja i nagrada za uspešne učesnike snosiće USKS.
Награда се састоји од плакета, признања, значки и повеља УСКС уз очекујуће скромне новчане износе и то:
1. за постигнуто прво такмичарско место златна плакета ili medalja са признањем, златном значком и повељом УСКС уз новчану награду чији је новчани износ зависан од донатора.
2. за постигнуто друго такмичарско место србрна плакета са признањем, србрном значком и повељом УСКС уз симболичну новчану награду чији је новчани износ зависан од донатора.
3. за постигнуто треће такмичарско место бронзана плакета ili medalja са bronzanom značkom и повељом УСКС.
Путне трошкове (автобусом или железницом) хотелске резервације и преноћиште у једном од хотела у Љубљана, те прехрану за време доделе такмичарских признања и награда за успешне учеснике сносиће УСКС. Поједине друге песме учесника који нису изабрани за прво, друго или треће конкурисано местио биће објављиване у нашим електронским медијима након самог избора. Свим учесницима код конкурисања желимо пуно среће.
Добитници ће бити учесници песничке вечери УСКС у Љубљани 28.августа 2015, а биће im објављен и Књижевни портрет у српском медију “ОТАЏБИНА” и електронском медију “Српска дијаспора”.
Признања и награда ће бити свечано уручена у августу у великој дворани Друштвеног центра Љубљана – Бежиград, Линхартова цеста број 13 у Љубљани.
За конкурс организатори УСКС и ССДС

 

ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI
UДRUЖЕЊЕ SRPSКИH КЊИЖЕВNИКА U SLOВЕNИЈИ
ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
Linhаrtoва cеstа 13. Ljuбljanа 1109 p.p. 2595
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
‘ 059/931-023 Fаx.: (0) 1 5055-877, gsm. 041/369-457

 

 

ИЗЈАВА ЗА ГОДИШЊИ МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС
ЗА ПЕСНИЧКО ПРИЗНАЊЕ И НАГРАДУ “ЗЛАТНО ПЕРО” Љубљана 2015

 

Име и презиме учесника/це:………………………………………………………………………………………………………

Датум и место рођења …………………….……………….……….ЈМ број……………..…………………

Адреса боравка……………………………………………………………………………………………………

ИД бр.:………………………….…………………………..…Адреса е-поште:: …………………………

Занимање, степен образовања:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Напомена! Ваши лични подаци биће као такви заштићени и употребљени искључиво за потребе конкурса.

Дозваљам објаву својих песама у медијима »Српска дијаспора« ревије »ОТАЏБИНА« без било каквих надокнада у случају, да ме Жири конкурса кроз расписане критерије изабере или не.
Као учесник изјављујем, да немам никаквих примедаба на објављени конкурс и слажем се за све текстуално наведено, као и саме изборне критерије. На основи наведенога, и учествујем за наведени конкурс и приликом могуће успешности лично ћу доћи преузети своје признање или слично што ме припада.

У …………………………., датум: …………….………..…

Изјаву оверавам својеручним потписом: ………………….……………

 

 

 

ZA GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS
ZA PESNIČKO PRIZNANJE I NAGRADU “ZLATNO PERO” 2015

 

Ime i prezime učesnika/ce:………………………………………………………………………………………………………

Datum i mesto rođenja …………………….……………….……….JM broj……………..…………………

Adresa boravka……………………………………………………………………………………………………

ID br.:………………………….…………………………..…Adresa e-pošte:: …………………………

Zanimanje, stepen obrazovanja:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Napomena! Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

Dozvaljam objavu svojih pesama u medijima »Srpska dijaspora« revije »OTADŽBINA« bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me Žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.
Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primedaba na objavljeni konkurs i slažem se za sve tekstualno navedeno, kao i same izborne kriterije. Na osnovi navedenoga, i učestvujem za navedeni konkurs i prilikom moguće uspešnosti lično ću doći preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada.

U …………………………., datum: …………….………..…

Izjavu overavam svojeručnim potpisom: ………………….…………